明日、4月18日 19時までの営業となります。

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra cho khách hàng của chúng tôi và chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và thông cảm của bạn.