本日も元気に営業中です💪

Hôm nay chúng tôi mở cửa từ 12:00 đến 21:00.

Tại cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi tích cực mua từ một đến nhiều đơn vị dòng iPhone SE2 đến dòng 14ProMax, Android cũng như thiết bị đầu cuối không có SIM, máy tính bảng và điện thoại nắp gập, từ các mẫu mới nhất đến các mẫu cũ hơn.

Trong trường hợp nhiều đơn vị thì có thể mất thời gian để thẩm định nên bạn có thể liên hệ trước qua điện thoại để chúng tôi hướng dẫn cho bạn thuận lợi.

Khi bạn mang thiết bị của mình đến, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn vì chúng tôi có thể phản hồi suôn sẻ hơn nếu bạn có thể khởi tạo dữ liệu của thiết bị, sạc thiết bị và xóa dữ liệu của ví di động.

Chúng tôi cũng tiến hành đánh giá qua điện thoại. Có thể xem thiết bị đầu cuối ngay cả khi bạn đến trực tiếp cửa hàng.

Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi rất mong nhận được yêu cầu của bạn.